Nejavu logoNejavu logo
Member avatar
0

ติดต่อเรา

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แผนกบริการลูกค้า
โทรศัพท์ : 0-2091-5900 ต่อ 5920, 5921
โทรสาร : 0-2091-5928
E-mail : info@nejavu.com

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 10.00-17.00 น.

***หยุดทำการ
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์