Nejavu logoNejavu logo
Member avatar
0

ร่วมเป็นพันธมิตร

การลงโฆษณา

ผู้ที่สนใจลงโฆษณา สามารถส่งอีเมล์เพื่อสอบถามราคาและตำแหน่ง ได้ที่ info@nejavu.com

การเป็นตัวแทนจำหน่าย

ท่านผู้สนใจสามารถสร้างรายได้จากลิงค์หรือเว็บไซต์ที่ท่านลงโฆษณาสินค้าหรือแนะนำสินค้าของเรา หากลูกค้ามาสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้สร้างขึ้น ท่านก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ หากท่านสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเรา ท่านสามารถส่งรายละเอียดมาที่ info@nejavu.com พร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้น :


ชื่อบริษัท : __________________________________
ชื่อ-สกุล : __________________________________
โทรศัพท์มือถือ : ______________________________
E-Mail : ___________________________________
ชื่อเวบไซด์/Facebook/อื่นๆ ของท่าน : _______________________________
รายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายของท่าน : _____________________________

การฝากขายสินค้า

www.nejavu.com เป็นเว็บไซต์ของบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด เรามีนโยบายเปิดกว้างในการสรรหาสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อนำมาจำหน่ายบนเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ของเรา หากท่านสนใจในการนำสินค้ามาฝากขายกับเรา ท่านสามารถส่งรายละเอียดมาที่ info@nejavu.com พร้อมข้อมูลเบื้องต้น :

ชื่อบริษัท : __________________________________
ชื่อ-สกุล : __________________________________
โทรศัพท์มือถือ : ______________________________
E-Mail : ___________________________________
ประเภทสินค้า : _______________________________
รายละเอียดสินค้า : _____________________________


ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจจากท่านของการลงโฆษณา การเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือการฝากขายสินค้า บริษัทฯ จะรีบติดต่อกลับไปเพื่อคุยในรายละเอียด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมทั้งปฏิเสธการลงโฆษณา การฝากขาย หรือการเป็นตัวแทนตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า