Nejavu logoNejavu logo
Member avatar
0

ก้าวขึ้นมาแกร่ง

Rising Strong

ก้าวขึ้นมาแกร่ง หนังสือขายดีอันดับ 1 New York Time คือทฤษฎีการสู้ชีวิตซึ่งคิดค้นขึ้นโดยเบรเน่ บราวน์ ผู้เขียนหนังสือเรื่องนี้ เป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นมาจากงานวิจัยที่ผู้เขียนค้นคว้าเรื่องความเปราะบาง ความกล้าหาญ และคุณค่าในตัวมนุษย์มานานสิบสามปี 
ผู้เขียนเปรียบ “การล้มคว่ำในสนามแข่ง” เป็นเสมือนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตเรา เช่น อกหัก สูญเสียคนที่รัก อาชีพการงานล้มเหลว ปัญหากับคนในครอบครัว ฯลฯ เวลาเราหรือใครเจอปัญหา ก็จะมีผู้คนคอยให้กำลังใจบอกให้เราสู้ เราเข้าใจว่าต้องสู้เพื่อให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้ แต่จะสู้อย่างไร จุดนี้เองที่ผู้เขียนคิดค้นทฤษฎี ก้าวขึ้นมาแกร่ง มาเป็นแนวทางการต่อสู้ปัญหา ซึ่งสามารถเป็นคำอธิบายได้อย่างดีว่าเราจะใช้วิธีอะไรมารับมื

ให้คะแนนสินค้า
ประเภทปก
อีบุ๊ค ราคา

251.00เข้าเนจาวูกับเพื่อนๆ สนุกกว่าแน่นอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง