Nejavu logoNejavu logo
Member avatar
0

ปรับสมองเปลี่ยนชีวิตพิชิตเป้าหมาย

หัวใจของความเป็นสุดยอดผู้นำคือการรู้จักสมอง เพราะหากเราเข้าใจว่าคนคิดอย่างไร เราจะสามารถนำได้ทั้งตนเองและบุคคลรอบตัว ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน

ให้คะแนนสินค้า
ประเภทปก
อีบุ๊ค ราคา

191.00เข้าเนจาวูกับเพื่อนๆ สนุกกว่าแน่นอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง