Nejavu logoNejavu logo
Member avatar
0

10 ข้อคิดเพื่อชีวิตที่เติบโตตลอดไป

เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเอง พูดถึง กฎ 10 ข้อง่ายๆ ที่จะช่วยให้ตัวเราพัฒนาหรือเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่ละบทจะมีการยกตัวอย่างจากผู้เขียน ตัวอย่างกฎแต่ละข้อก็จะมี....
กฎข้อที่ 1: จงทำให้อนาคตยิ่งใหญ่กว่าอดีตเสมอ
กฎข้อที่ 2: จงทำให้การเรียนรู้สำคัญกว่าประสบการณ์เสมอ
กฎข้อที่ 3: จงทำให้การสร้างคุณค่าสำคัญกว่าค่าตอบแทนเสมอ
จริงๆ แล้ว เมื่อหลายปีก่อน เนชั่นเคยพิมพ์หนังสือเล่มนี้มาแล้ว ชื่อว่า 10 ข้อคิดเปลี่ยนชีวิตเพื่อความก้าวหน้า แต่คนแปลคนละคนกัน 
Version ล่าสุดนี้เพิ่มเนื้อหาบางส่วนเข้าไป + พัฒนาการแปลให้สละสลวยมากขึ้น
ล่าสุดเมื่อไม่กี่เดือนนี้ ทางหลักทรัพย์ทหารไทย ก็ให้เราจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เช่นกัน โดยใช้ชื่อว่า Life Coach เพื่อชีวิตที่เติบโตตลอดไป
พูดง่ายๆ 10 ข้อคิดเปลี่ยนชีวิตเพื่อความก้าวหน้า เหมือนกันกับ Life Coach เพื่อชีวิตที่เติบโตตลอดไป คนละชื่อแต่เนื้อหาเหมือนกันเป้ะ คนแปลคนเดียวกัน

ให้คะแนนสินค้า
ประเภทปก
อีบุ๊ค ราคา

128.00เข้าเนจาวูกับเพื่อนๆ สนุกกว่าแน่นอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง