Nejavu logoNejavu logo
Member avatar
0

โลกอัจฉริยะแห่งอนาคต

The Inevitable

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณขี่คลื่นวิสัยทัศน์แห่งโลกอนาคตที่ทำให้มองเห็นภาพชีวิตในโลกอนาคตที่จะพลิกเปลี่ยนไปด้วยอานุภาพแห่งเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และเตรียมตัวรับมือกับแนวโน้มและพัฒนาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีที่จะพลิกโฉมโลกแห่งอนาคตได้

ชื่อผู้แต่งKevin Kelly
ให้คะแนนสินค้า
ประเภทปก
อีบุ๊ค ราคา

361.00เข้าเนจาวูกับเพื่อนๆ สนุกกว่าแน่นอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง