Nejavu logoNejavu logo
Member avatar
0

ผู้เชี่ยวชาญยืนยัน คนเราควรทำงานหรือเรียนแค่ 4 วันต่ออาทิตย์ก็พอแล้ว!

360 วิว0 ความเห็น20 มี.ค. 2562 10:42

เรียนแค่4วัน.jpg

ระบบการทำงาน 5 วันหรือ 40 ช.ม.ต่ออาทิตย์ได้ถือปฎิบัติเป็นระบบสากลเหมือนกันหมดทั่วโลกมาเป็นเวลานาน แต่ในระยะหลังประเทศในแทบยุโรปเริ่มมีนโยบายลดชั่วโมงการทำงานของประชาชนลง ซึ่งทำให้ผู้คนพากันสงสัยว่าจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตของประเทศเหล่านั้นจะลดลงหรือไม่ แต่ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญได้ออกมายืนยันแล้วว่า เวลาการทำงานต่ออาทิตย์ที่เหมาะสมสำหรับคนเราคือ 4 วัน

เราเชื่อกันมาเสมอว่า ยิ่งทำงานหนักมากเท่าไหร เราก็จะยิ่งได้ผลลัพท์ที่ดีขึ้นมากเท่านั้น แต่ผลสรุปจากการทดลองของ เค แอนเดอร์วส เอริกสัน นักจิตวิทยาในการทำงานนั้นกลับออกมาตรงกันข้ามกับความเชื่อที่เราเชื่อกันมาตลอดนี้

จากการทดลองเอริกสันได้สรุปว่า ในวันหนึ่งๆ จำนวนชั่วโมงที่คนเราจะสามารถจดจ่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพออกมาได้นั้นอยู่ที่ 4-5 ช.ม. ถ้าต้องทำงานยาวนานกว่านั้น ทั้งคุณภาพของานและคุณภาพของคนเองก็จะเริ่มถดถอยลง

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างจากองค์กรอีกหลายแห่ง ที่ทดลองลดชั่วโมงการทำงานต่ออาทิตย์ของพนักงานในองค์กรลงดู ก็พบว่านอกจากจะทำให้ดัชนีความสุขของพนักงานเพิ่มขึ้นแล้ว คุณภาพของงานที่ออกมาก็สูงขึ้นด้วย และบริษัทเองก็ยังประหยัดค่าใช้จ่ายเช่นค่าน้ำค่าไฟอีก ซึ่งทำให้เห็นว่า การลดเวลาทำงานนี้ ส่งผลดีให้กับทั้งองค์กรและพนักงาน

ข้อมมูลจากผลการทดลองนี้ยังสามารถเชื่อมโมงเข้ากับชั่วโมงเรียนของนักเรียนได้อีกด้วย โดยมีตัวอย่างจากโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในรัฐโคโลราโด ที่ได้ทดลองให้นักเรียนเกรด 4 และ 5 มาเรียนเพียงอาทิตย์ละ 4 วัน ซึ่งหลังจากที่มีการวัดผลดู ก็พบว่า กลุ่มนักเรียนที่มาเรียนเพียง 4 วันสามารถทำคะแนนด้านการอ่าน และการคำนวณดีขึ้น 6 และ 12 เปอร์เซนต์ตามลำดับเมื่อเทียบกับกลุ่มนักเรียนที่เข้าเรียน 5 วันตามปกติ

Source : https://www.elitereaders.com/four-day-work-week-benefits/


เข้าเนจาวูกับเพื่อนๆ สนุกกว่าแน่นอน