Nejavu logoNejavu logo
Member avatar
0

เผย 8 เคล็ด (ไม่ลับ) ฟิตสมองพิชิตข้อสอบ IELTS

415 วิว0 ความเห็น22 มี.ค. 2562 11:01

ความสามารถด้านภาษา ยังคงเป็นกุญแจที่สำคัญในการผลักดันน้องๆ ให้มีโอกาสก้าวสู่มหาวิทยาลัยในฝันทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป้าหมายแห่งความสำเร็จของอาชีพในอนาคตอีกด้วย ดังนั้น การสอบ IELTS จึงเป็นทางเลือกที่เป็นที่นิยมในการใช้เป็นมาตรฐานเพื่อแสดงให้เห็นทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลก

Top tips-IELTS_1.jpg

โดยบริติช เคานซิล องค์กรนานาชาติเพื่อ ส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ที่เอาใจใส่ในพัฒนาการของน้อง ๆ และเข้าใจความต้องการของนักเรียนแต่ละคน จึงไม่พลาดที่จะมาช่วยไขเคล็ด (ไม่ลับ) ให้น้อง ๆ ได้ฟิตสมอง เตรียมพร้อมพิชิตข้อสอบ IELTS ได้อย่างสบาย ๆ กับ 8 ทริคเด็ดดังนี้

  1. ฟังให้ออกทุกสำเนียง ข้อสอบ IELTS เปิดโอกาสให้ฟังได้รอบเดียวเท่านั้น! แล้วสำเนียงภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบจะมาจากประเทศเจ้าของภาษาหลากหลายสำเนียง เช่น อเมริกาเหนือ, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อังกฤษ เป็นต้น การมีความสามารถฟังภาษาอังกฤษจากสำเนียงต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจจึงเป็นเรื่องที่น้อง ๆ ไม่ควรละเลย โดยอาจเริ่มต้นลองฝึกทักษะการฟังจากรายการวาไรตี้ ภาพยนตร์ เพลงสากล หรือรายการข่าวต่าง ๆ จากทาง YouTube หรือ Netflix แต่ที่สำคัญต้องไม่ลืมปิด Subtitle ในการฟังครั้งที่ 2 หรือ 3 เพื่อค่อย ๆ ปรับความเข้าใจผ่านการฟังให้พัฒนายิ่งขึ้น
  2. อ่านคำสั่งให้ดี หากในข้อสอบการฟัง มีคำสั่งบอกให้น้อง ๆ เลือกใช้คำที่ถูกต้องในประโยคที่ไม่เกิน 2 คำ เช่น เลือกใช้คำว่า “leather coat” แทนที่จะใช้คำว่า “coat made of leather” ก็จะช่วยให้น้อง ๆ ได้คะแนนเพิ่มขึ้น เพราะถ้าเขียนคำเกินกว่าที่โจทย์สั่ง จะต้องมีผลต่อคะแนนแน่นอน แต่สำหรับข้อสอบการเขียนก็ยังจำเป็นต้องอ่านให้ดี ๆ ว่าโจทย์ต้องการกี่คำ เช่น ถ้าคำสั่งบอก 150 คำ สำหรับ Task 1 น้อง ๆ ก็ควรจะเขียนให้อยู่ใน 150 คำเท่านั้น โดยสามารถเริ่มฝึกง่าย ๆ ด้วยการลองฝึกเขียนให้อยู่ในจำนวนคำที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน
  3. ซ้อมทำ พร้อมตั้งเวลา ข้อสอบในการฟังจะใช้เวลาทั้งหมด 40 นาที น้อง ๆ จึงมีเวลาฟังเพียง 30 นาทีและมีเวลาเขียนคำตอบลงกระดาษอีกเพียง 10 นาทีเท่านั้น จึงควรลองตั้งเวลาขณะฝึกทำแบบฝึกหัด เพื่อหาจังหวะของการฟังและทำข้อสอบของตัวเองดู ทั้งนี้การตั้งเวลาก็ไม่ใช่เพียงแค่ช่วยให้เราทำข้อสอบได้ดีภายใต้แรงกดดัน แต่ยังช่วยให้น้อง ๆ ได้รู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเองได้อย่างชัดเจนด้วย เช่น หากไม่สามารถทำข้อสอบการอ่านเสร็จได้ทันเวลา น้อง ๆ ก็ควรหันมาเพิ่มเติมทักษะการอ่านให้ดีและเร็วยิ่งขึ้น
  4. พัฒนาเทคนิคของตัวเอง เมื่อรู้ว่าจะต้องทำสอบอย่างไรบ้างในแต่ละส่วน ก็จะช่วยให้น้อง ๆ สามารถพัฒนาเทคนิคของตัวเองเพื่อให้สามารถทำข้อสอบให้เร็วขึ้นได้ เช่น การทำข้อสอบการฟัง สามารถใช้เทคนิคง่าย ๆ อย่างการขีดเส้นใต้คำที่เป็น keyword เพื่อช่วยให้น้องได้จดจ่ออยู่กับคำนั้นและสามารถจับคำได้จากบทสนทนา หรือหากต้องการทำข้อสอบการเขียนได้อย่างรวดเร็ว ก็อาจข้ามไปอ่านคำถามและจับจุดคำถามก่อนแล้วค่อยมาอ่านเนื้อหา แต่เทคนิคของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไป วิธีหนึ่งอาจจะใช้ได้กับคนหนึ่ง แต่ใช้ไม่ได้กับอีกคนหนึ่ง น้องๆ จึงจำเป็นต้องหาวิธีที่เหมาะกับตัวเองที่สุด
  5. เขียนให้เหมือนเจ้าของภาษา โดยทั่วไปในการอ่านของคนเรามักมีผลกับการเขียน ดังนั้น น้อง ๆ ควรลองฝึกอ่านเยอะ ๆ ไม่ว่าจะเป็นคู่มือ โฆษณา นิตยสาร เรียงความ ประกาศหางาน บทความต่าง ๆ รายงานเกี่ยวกับวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ หรือประเด็นที่กำลังน่าสนใจของโลก ซึ่งอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นค่อยลองฝึกเขียนสัก 2-3 ประโยคโดยใช้คำศัพท์ รูปประโยคหรือสำนวนที่น่าสนใจที่ได้มาจากการอ่าน และเมื่อเขียนเป็นประโยคได้แล้วจึงค่อยลองเขียนเป็นย่อหน้าและประกอบให้เป็นบทความสั้น ๆ ต่อไป
  6. หาเพื่อนร่วมเรียน การมีกลุ่มเพื่อนที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี นอกจากที่เขาจะช่วยประเมินภาษาเราได้แล้ว ก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อการสอบพูดของน้อง ๆ เองด้วย อาจเริ่มต้นด้วยเทคนิคง่าย ๆ โดยลองซ้อมพูดกับเพื่อนและให้เพื่อนช่วยประเมินดูว่าเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารไหม อาจจะเพิ่มเติมด้วยการอัดเสียงของตัวเอง แล้วมานั่งวิเคราะห์ดูว่าเราพูดเร็วไปไหม พูดติดไหม หรือตอบตรงคำถามไหม มีคำศัพท์ไหนที่พูดแล้วยังพูดผิด ซึ่งการหมั่นฝึกพูดและปรับปรุงการพูด จะยิ่งทำให้น้อง ๆ เริ่มคิดประโยคและคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษได้มากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
  7. หมั่นเก็บคำศัพท์ การหมั่นเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและเก็บคำศัพท์ใหม่ตลอดเวลาที่เรียน หรือแม้แต่การพบเจอคำศัพท์จากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียน นิตยสาร โฆษณา เป็นต้น น้อง ๆ อาจลองจำคำพ้องความหมายและคำตรงข้ามของคำศัพท์ที่เราได้พบเจออยู่เสมอ เพราะจะช่วยให้น้องๆ มีคลังคำศัพท์ของตัวเองที่มากขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในการสอบ IELTS
  8. ฝึกมองหาไอเดียใหม่ๆ เกี่ยวกับประเด็นน่าสนใจในสังคมเสมอ น้องๆ ควรหมั่นฝึกแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปประโยคการสนับสนุนและการยกตัวอย่าง เพื่อเป็นการแสดงความคิดเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับหัวข้อน่าสนใจในสังคมโลก ซึ่งมักจะมาในรูปแบบของคำถามต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คุณมีความคิดเห็นอย่างไร? ทำไมคุณถึงมีความคิดเช่นนั้น? หรือคุณมีความคิดเห็นในทางตรงกันข้ามนี้หรือไม่และอย่างไร?

Top tips-IELTS_2.jpg

เพียงแค่เริ่มต้นลองฝึกฝนตาม 8 ทริคง่ายๆ ในแบบฉบับของบริติช เคานซิล ก็เชื่อได้ว่าคะแนน IELTS ที่น้องๆ คาดหวังพร้อมการได้สัมผัสชีวิตมหาวิทยาลัยในฝันจะไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน...แต่หากน้องๆ อยากเตรียมความพร้อมให้มั่นใจมากยิ่งขึ้น ล่าสุด บริติช เคานซิล ได้เปิดตัว Secondary IELTS คอร์สเรียนใหม่ ที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะรอบด้านและการฝึกฝนการทำข้อสอบ ผ่านบทเรียนที่ง่ายต่อความเข้าใจและการจดจำ บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน พร้อมนำเสนอบทเรียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ เช่น การทดลองสวมบทบาทในอาชีพต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ตลอดระยะเวลาเรียนกว่า 40 ชั่วโมง โดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญจะประเมินความก้าวหน้าของน้องๆ แต่ละคน พร้อมแนะนำวิธีการพัฒนาที่ได้ผล ให้น้องๆ เก่งครบทุกทักษะเพื่อพิชิตคะแนนสอบที่ต้องการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริติช เคานซิล หรือคอร์ส Secondary IELTS สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.britishcouncil.or.th/Secondary-IELTS หรือ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 657 5678


เข้าเนจาวูกับเพื่อนๆ สนุกกว่าแน่นอน