Nejavu logoNejavu logo
Member avatar
0

ออทิสติก สอนไม่ยาก หากเข้าใจ

10%

หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “ภาวะออทิสติก” และแนะนำแนวทางการดูแลและการสอนที่เหมาะสมแก่คนที่มีภาวะออทิสติกทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ พร้อมตัวอย่างประกอบมากมายที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และเพื่อประโยชน์สูงสุดคือ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตปกติในสังคมโดยพึ่งพาตนเองได้อย่างดีที่สุด 

ISBN9786165157452
รหัสสินค้าNG-169
ชื่อผู้แต่งผศ. ดร.ยุวดี วิริยางกูร, รศ. ดร.กุลยา ก่อสุวรรณ
สำนักพิมพ์NationBooks
ให้คะแนนสินค้า
ประเภทปก
ปกอ่อน ราคา

292.50325.00เข้าเนจาวูกับเพื่อนๆ สนุกกว่าแน่นอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

พลังของคำว่า"ไม่"
150.00
สุนทรพจน์ก้องโลก
200.00
สุขเป็นนิสัย
150.00